مفتخریم گروه نرم افزاری ام دی وان (MDone)که بیش از 15 سال در زمینه تهیه ،طراحی ،پیاده سازی سیستم های رایانه ای و تولید انواع نرم افزاری سیتمی چون سیستم حسابداری آرتان،نرم افزار مراکز معاینه فنی خودرو،وتهیه و پیاده سازی انواع شبکه های کامپیوتری برای شرکت های بزرگی چون رسام نگار،صنایع شیر ،صنایع بسته بندی و..خدمتی کرده باشیم و همچنین در زمینه طراحی گرافیکی افتخار همراهی شرکت های بزرگی در این زمینه .داشته ایم..